นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
ติดต่อเรา
Position:
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
Address:
ที่ตั้ง 294 ม.6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ 17000
ประเทศไทย
Phone:
โทรศัพท์ 0 5641 1202
Fax:
โทรสาร 0 5641 1206
Mobile:
โทรศัพท์ 0 8188 6308 9
Send an Email
(optional)