นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

กระทรวงแรงงาน หารือคณะวิจัย Japan Labor Pen Club (JLPC)

Post on 02 December 2019
by Chainat
Hits: 4

กระทรวงแรงงาน หารือคณะวิจัย Japan Labor Pen Club (JLPC)

 

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้นายยาชีโอะ อินะบะ (Mr.Yasuo INABA) และคณะฯ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะวิจัย Japan Labor Pen Club (JLPC) คนเข้าพบเพื่อหารือปัญหา นโยบายด้านแรงงานในประเทศไทย ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แรงงานผู้สูงอายุและมาตรรองรับ นโยบายด้านประกันสังคม สถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลมาตรฐานแรงงาน มาตรฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยมีนายอภิญญา
สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ กระทรวงแรง
Japan Labor Pen Club (JLPC) เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1981 มุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน การจ้างงาน และการประกันสังคม ทั้งนี้ JLPC เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการแรงงาน