นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

Post on 29 November 2019
by Chainat
Hits: 5

ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563” 

ส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 30 มกราคม 2563

ติดต่อขอแบบเสนอชื่อฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่

- กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- เว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ http://relation.labour.go.th

  โทรศัพท์ 0 2246 2118   0 2643 4471   0 2643 4477