นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120

Post on 29 November 2019
by Chainat
Hits: 4

กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนางอดุมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกสร. คณะทำงานผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การรับทราบผลคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 (การย้ายสถานประกอบกิจการ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่สามารถยุติโดยการเจรจากันเองระหว่างนายจ้างลูกจ้าง จำนวน 2 แห่ง และการพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน