นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

Post on 27 November 2019
by Chainat
Hits: 4

กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11/2562 โดยมีผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญในการประชุม อาทิการรับทราบรายรับ รายจ่าย บัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 สถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนฯ การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ณ ห้องประชุมกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน