นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนก่อสร้างบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถล่ม

Post on 26 November 2019
by Chainat
Hits: 3

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนก่อสร้างบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถล่ม

                         

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคณะทำงานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง พร้อมด้วยนางพิสมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา    ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายเกียรติศักดิ์ เสนาหาร ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนก่อสร้างบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถล่ม พร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติลูกจ้าง ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมให้กับลูกจ้างควบคู่ไปกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน