นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน “คำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ” ครั้งที่ 1/2562

Post on 25 November 2019
by Chainat
Hits: 5

ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน “คำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ” ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน “คำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ” ครั้งที่1/2562 สาระสำคัญในการประชุมได้แก่ การพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบคำร้องตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 4 เรื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และภาครัฐ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน