นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

พิธีบวงสรวงองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Post by Chainat
on 12 December 2019
Hits: 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา  07.30 น. นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หลังดำเนินการบูรณะองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมสังเกตการณ์และกำกับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นของหน่วยงานฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลชัยนาท

Post by Chainat
on 12 December 2019
Hits: 1

เข้าร่วมสังเกตการณ์และกำกับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นของหน่วยงานฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลชัยนาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 09.20 น. นางขนิษฐา  มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวสายฝน  บัววัฒน์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววันทนีย์  อ่อนคำ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์และกำกับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นของหน่วยงานฝึกอบรมฯ เทศบาลตำบลชัยนาท ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่เลขที่ 345/6 หมู่.4  ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกอบกิจการ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2562 จำนวน 54 คน การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บูรณาการร่วมตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

Post by Chainat
on 09 December 2019
Hits: 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวฐิติญาภรณ์ รอดหลง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววันทนีย์ อ่อนคำ นักวิชาการแรงงาน ตรวจตราสถานประกอบกิจการและสร้างการรับรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอหันคา ฝ่ายปกครองอำเภอหันคา ศอ.ปส.จ.ชัยนาท และ สนง.ปปส.ภาค 1 เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในลูกจ้างสถานประกอบกิจการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1.บริษัท ช.ไพศาล จำกัด เลขที่ตั้ง 179 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สุ่มตรวจลูกจ้าง 70 คน พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 คน
2.บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด เลขที่ตั้ง 240 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สุ่มตรวจลูกจ้าง 37 คน ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
3.บริษัท ชัยนาทรับเบอร์ จำกัด เลขที่ตั้ง 241 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สุ่มตรวจลูกจ้าง 67 คน ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ